Uppdragsavtal

Avtal vid uppdrag tecknas utifrån kundens önskemål  om utformning och omfattning. 


Exempel:


Interimsuppdrag

Har du som Vd/HR behov av att få in en mycket erfaren och kompetent HR chef under en begränsad period i ert företag?


Löpande

Är du som Vd/HR i behov av att jag finns på plats enstaka dagar kontinuerligt finns den möjligheten.

Vid enstaka tillfällen för specifikt uppdrag

Som Vd/HR ser du behov av att få ett speciellt uppdrag utfört. Eller sker det en händelse då du behöver stöd i hur du går vidare.


mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved