Avsluta anställning

Avsluta anställning


Hur gör du som arbetsgivare när du vill avsluta en anställning?

Detta kan göras genom olika tillvägagångssätt som uppsägning på grund av arbetsbrist, uppsägning av personliga skäl eller kanske till och med ett avsked. Du kan även göra en överenskommelse med medarbetaren om ett avslut.

Jag lotsar dig/er genom alla processer i ett personalärende så att ni som arbetsgivare uppfyller ert arbetsgivaransvar och når bästa lösningen för båda parter.

mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved