Avtal

Avtal


Ett flertal avtal skrivs inom HR-området där utformningen är väldigt viktig. Det kan gälla anställningsavtal, löneöversyn, avtal om avslut av anställning, förhandlingsprotokoll, personalpolicys, tystnadspliktsavtal, konkurrensklausuler med mera. Jag ser till att de avtal som skrivs blir korrekta, juridiskt riktiga och att de reglerar det ni avser att reglera. 

mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved