Enstaka tillfälle

Vid enstaka uppkomna behov av chefs/ HR-kompetens

Som exempel på enstaka tillfällen kan det rör sig om bland annat följande.
Ett hastigt uppkommet personalärende - hur ska detta hanteras?

Det kan vara frågeställningar om hur du som chef ska hantera en uppkommen HR - eller chefsfråga.

När en förändring i organisationen ska genomföras - i vilken ordning ska du som chef/HR genomföra olika åtgärder?

Hur du genomför en förhandling - MBL, tvisteförhandling eller annan förhandling.


mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved