HR-Bollplank

HR-Bollplank/Mentor/handledare/chefsstöd


Du har som Vd/HR viss erfarenhet av exv dicipliåtgärd men behöver diskutera tänkt åtgärd, då kan du kontakta mig.


Hur påverkas verksamheten av ett beslut utifrån ett HR perspektiv?

Hur förebyggs negativa HR-effekter av ett beslut?

Hur påverkar ert beslut HR och därmed affärsmässigheten?


Finns det behov, så gör jag, tillsammans med er en genomgång för att se vad ni eventuellt kan behöva inom HR området för att nå upp till en så kallad basnivå inom området.


Som en del i de aktiva åtgärderna mot diskriminering och för likabehandling i Diskrimineringlagen, ska bland annat en årlig lönekartläggning göras av arbetsgivaren. Detta är ett av de uppdrag jag genomför hos arbetsgivare.


Jag ger en kontinuerlig uppdatering utifrån era behov, vad det gäller nyheter och ändrade krav inom lag och avtalsområdet.


Dessa frågeställningar, och flera, kan ni (både ledning och er eventuella HR-funktion) diskutera med mig. Jag stödjer som mentor nya HR-medarbetare och chefer inom arbetsrätt, HR och ledarskap.mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved