HR rutiner

HR-rutiner


Välkända rutiner för ert HR-arbete bör samlas i en personalhandbok. Dessa rutiner kan jag ta fram som efter ert godkännande hamnar i en personalhandbok.
En personalhandbok ger stöd och trygghet åt samtliga i er verksamhet – men extra mycket till dem i er verksamhet som har ett personalansvar.


mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved