Interimsuppdrag

Interimsuppdrag


Har du som Vd/HR behov av att få in en mycket erfaren och kompetent HR chef under en begränsad period i ert företag?

Då kan en interimslösning, tillfällig och tidsbegränsad, vara bästa lösningen.
Många företag ser en interimslösning som en bra möjlighet att utveckla företaget genom att göra förändringar när de har en interimschef inne i verksamheten.
Det kan handla om en interimslösning vid rekrytering - tidsglapp mellan två anställningar, vakanser, föräldraledigheter, sjukskrivning eller en organisationsförändring.
Exempel på övriga uppdrag kan vara arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, konflikthantering, organisations – och förändringsarbete, personalhandbok och policydokument.

mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved