Rehabilitering

Rehabilitering


 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagaren blir sjuk. Målet med rehabiliteringen är att medarbetaren ska kunna komma tillbaka fullt arbetsför i tjänst eller åtminstone återfå en del av sin arbetsförmåga.
Från 1 juli 2018 ska arbetsgivaren dessutom upprätta en rehabiliteringsplan för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar och som kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar.

Att få till stånd framfart i ett rehabiliteringsarbete och att följa reglerna kring detta kan ibland kännas svårt - här kan jag hjälpa dig/er med att komma vidare.

Men - det finns en gräns när arbetsgivaren gjort de rehabiliteringsinsaster som krävs - detta kan jag vägleda dig/er i att avgöra när gränsen är nådd och vilka åtgärder som då vidtar.mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved