Om Mig

Yrkeserfarenhet


Jag har under lång tid arbetat som personalchef inom Svenska Kyrkan och  Växjö Energi samt HR-chef inom Växjö Kommun, och nu senast inom en privat koncern, sammanlagt drygt 30 år med HR/chefserfarenhet.

Jag har genom detta mycket goda kunskaper om olika kollektivavtal, inom privata marknaden, energibranschen, kommun/region och Svenska kyrkan.

Genom olika nätverk har jag goda kontakter med välrenomerade arbetsrättskunniga i Sverige.

Jag har skaffat mig en bred erfarenhet, allt från att strukturera upp rutiner inom personalområdet till arbetsrättsliga frågor, chefsstöd och utbildningar för chefer och medarbetare, vilket gör mig kompetent inom arbetsrätt & HR.

Jag har även haft styrelseuppdrag i en arbetsgivarorganisation, samt drivit projekt inom Energiföretagen Sverige (fd Svensk Energi)

Utbildning


Jag har en beteendevetenskaplig utbildning som motsvarar dagens PA-utbildning på universitetsnivå. Utöver detta så har jag arbetsrättsliga kunskaper motsvarande 140 poäng på universitetsnivå, samt andra företagsinriktade utbildningar  inom Arbetsrätt & HR området.  

Övrigt


Arbetsrättsområdet har i många år engagerat och driver mig till fortsatta kontinurliga utbildningar, vilket är en förutsättning för att kunna ge kunden trygg rådgivning och stöd.

Jag ser också vikten av att arbeta med HR-frågor utifrån affärsmässigheten - det vill säga att inte tappa HR-benet i företagets/organisationens utveckling.

I och med min breda erfarenhet samt gedigna utbildning kan jag ge dig ett kvalificerat stöd inom arbetsrätt och HR.

mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved