Stöd vid förhandling

Stöd vid förhandlingar


Förhandlingar av olika slag kan ibland kännas obekvämt om man inte är van vid detta. Jag har genom åren genomfört förhandlingar, flera gånger per vecka, för arbetsgivares räkning i olika sammanhang. De vanligaste är MBL förhandlingar där målet ska vara en överenskommelse som båda parter känner sig nöjda med.
En annan typ av förhandlingar är de som uppkommer vid disciplinärende (personalärende) där någon arbetstagare inte följer sina åtagande i anställningsavtalet. Det kan bli mycket kostsamt för arbetsgivare om inte lagar och avtal följs och inte ser upp för alla fallgropar. Här ser jag till, i samarbete med er, att ni är trygga i det som görs.

mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved