Utbildning

Utbildning


Inom alla delar av HR-arbetet behövs utbildning för att rutiner, policys med mera ska bli väl förankrade  i er verksamhet.

Först då en förankring är genomförd är arbetet på plats, välkänt och tryggt för alla medarbetare.
Det kan också vara hur man i arbetslaget beter sig emot varandra och samarbetar.
Jag utbildar också chefer i arbetsrätt upp till den nivå de behöver för att klara de dagliga arbetsledningsfrågorna.


mail: info@arbetsratt-hr.se

Telnr: (+46) 70 - 50 88 160

Copyright @ All Rights Reserved